ขั้นตอนการสั่งซื้อ

วิธีที่ 1

ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ พร้อมแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ทีมงานเข้าตรวจสอบสินค้าว่ามีอยู่หรือไม่ ? เนื่องจากสินค้าเราเป็นแบบหนึ่งชิ้นต่อรายการ จะสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาก่อน

วิธีที่ 2

ลูกค้าสามารถติดต่อ ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของเรา พร้อมแจ้งชื่อสินค้า หรือสอบถามสินค้า ว่ามีอยู่หรือไม่ ? เนื่องจากสินค้าเราเป็นแบบหนึ่งชิ้นต่อรายการ จะสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาก่อน และทำการสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ได้เลย