การชำเงิน

เมื่อยืนยันการซื้อขายสินค้าแล้ว ทีมงานจะส่งยอดการชำระเงิน พร้อมที่อยู่ในการโอนเงินให้ค่ะ