ศูนย์รวมธนบัตรสะสม ธนบัตรหายาก แบงค์โบราณ แบงค์เลขสวย

(A11) ธนบัตร i3 237051


18,000.00 บาท

แบงค10บาท หน้าหนุ่มเลขแดง ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เล้ง ศรีสมวงศ์แบงค10บาท หน้าหนุ่มเลขแดง ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เล้ง ศรีสมวงศ์


สินค้าในหมวดหมู่นี้