ศูนย์รวมธนบัตรสะสม ธนบัตรหายาก แบงค์โบราณ แบงค์เลขสวย

(A4)ธนบัตร 50 สตางค์


3,000.00 บาท

ธนบัตร50 สตางค์ รัชกาลที่9   เกรด 63

ลายเซ็น วิวัฒนไชย ธนบัตร50 สตางค์ รัชกาลที่9   เกรด 63

ลายเซ็น วิวัฒนไชย 


สินค้าในหมวดหมู่นี้